Latest news
‘Connect & Collaborate’ Bersama Pemegang Taruh INSTEP
Home > Latest News > ‘Connect & Collaborate’ Bersama Pemegang Taruh INSTEP

‘Connect & Collaborate’ Bersama Pemegang Taruh INSTEP

Posted date: 13 March 2024

Seramai 16 pemegang taruh dari pelbagai organisasi terdiri dari penguatkuasa, badan kerajaan, organisasi yang mengiktiraf akreditasi dan pensijilan program, dan juga rakan perkongsian telah hadir pada satu bengkel pengenalan kepada hubungan pemegang taruh, ‘Connect & Collaborate with Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP)’, pada 6 Mac 2024 di Hotel Raia, Kuala Terengganu.

Hubungan bersama pemegang taruh adalah penting kepada INSTEP untuk menjalankan peranannya sebagai institut latihan teknikal melalui perolehan lesen operasi dan menjaga reputasi syarikat di mata orang awam

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif INSTEP, En. Idris bin Ibrahim, “Pengurusan pihak pemegang taruh bukanlah sekadar tanggungjawab, ia adalah komitmen kepada kerjasama, komunikasi, dan persefahaman bersama.

En. Idris bin Ibrahim turut menambah, “Dengan adanya program ini, kami membuktikan komitmen kami untuk terus mengembangkan hubungan kerjasama bersama pelbagai pihak pemegang taruh.”

Seramai 16 pemegang taruh dari pelbagai organisasi terdiri dari penguatkuasa, badan kerajaan, organisasi yang mengiktiraf akreditasi dan pensijilan program, dan juga rakan perkongsian telah hadir pada satu bengkel pengenalan kepada hubungan pemegang taruh, ‘Connect & Collaborate with Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP)’, pada 6 Mac 2024 di Hotel Raia, Kuala Terengganu.

Hubungan bersama pemegang taruh adalah penting kepada INSTEP untuk menjalankan peranannya sebagai institut latihan teknikal melalui perolehan lesen operasi dan menjaga reputasi syarikat di mata orang awam

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif INSTEP, En. Idris bin Ibrahim, “Pengurusan pihak pemegang taruh bukanlah sekadar tanggungjawab, ia adalah komitmen kepada kerjasama, komunikasi, dan persefahaman bersama.

En. Idris bin Ibrahim turut menambah, “Dengan adanya program ini, kami membuktikan komitmen kami untuk terus mengembangkan hubungan kerjasama bersama pelbagai pihak pemegang taruh.”

Share Article